אדם שלא ביצע עבירה פלילית וכזה שאף לא נפתח תיק בגין עבירה פלילית נגדו לא צריך לדאוג לגבי רישומים אשר קיימים לגביו במשטרה. אולם, במידה ואכן קיים רישום כזה עבור תיק סגור או תיק בתהליכים, לא חייבים להשאיר את הדברים באותה הצורה ולסבול מן ההשלכות שיכולות להתרחש בעקבות זאת, כי ניתן לפעול לשם הסרת רישום פלילי על ידי הסיוע המקצועי של עורך דין פלילי שמכיר את כל הנדרש לשם כך.

 

התיישנות רישום פלילי

האופציה הראשונה במידה ואכן הוגש כתב אישום נגד אדם שנגדו עומדת עבירה פלילית, היא לנסות ולבקש חנינה מנשיא מדינת ישראל. החנינה הזו ברוב המכריע של המקרים מביאה אל קיצור זמן ההמתנה עד למחיקה של הרישום הפלילי.

חשוב לזכור נקודה זו מכיוון שמדובר בביצוע של עבירה פלילית אשר בגינה אותו אדם נמצא אשם, הרישום הזה עדיין קיים בקובץ אצל משטרת ישראל) פלט המשטרה) על מנת שעם הקובץ הזה יוכלו לבצע שימוש במקרים מאוד מסוימים ומאוד חריגים שלהם נוגע האישום הפלילי הזה. אחרת, פשוט ממתינים עד אשר חולפת לה תקופת ההתיישנות והתקופה הנדרשת עד למחיקה של אותו רישום.

ביטול תיק משטרה סגור

ברגע בו מדובר בתיק סגור, ניתן להגיש ערר לגוף הרלבנטי על מנת לשנות את עילת סגירת התיק. שינוי עילה ניתן בתיק סגור שנסגר מחמת אין ראיות או אין עניין לציבור בלבד. העילה הנדרשת היא עילה של חוסר אשמה. דבר זה גורר אל הסרת הרישום מפלט המשטרה גם כן. את ההגשה הזו של הערר צריכים לבצע במסגרת מגבלת הזמן הקצובה לפי החוק, ולא ניתן בכל רגע נתון להחליט על נקיטת המהלך.

ניתן להגיש גם בקשה של הסרת הרישום הפלילי למשטרה, וגם את הצעד הזה ניתן לבצע אך ורק לפי סוג העבירה (עוון או פשע) כדי להגיש את הבקשה הזו במועד ולא טרם לא. כל הגשה שתתבצע טרם לזמן המותר פשוט תידחה על הסף.

איך נעשה התהליך

באופן כללי ניתן לומר כי ניגשים אל המשטרה על מנת להוציא את הפלט המשטרה לאחר הצגת תעודת הזהות. את הפלט הזה ניתן לקבל לאחר שרוכשים בולי הכנסה מן הדואר ואותם מוסרים לרשם תחנת המשטרה. עם הפלט הזה ניגשים אל עורך דין פלילי שאר בוחן את המידע הרשום שם, ורק לאחר הבנת סוגי הרישום הקיימים מפנה אל דרך הפעולה הרלבנטית לשם הסרת הרישום הפלילי במידת היתכנות הפעולה.